poezie

poezie

In de Arabische wereld
schrijven genadeloze
gezaghebbers tere,
openhartige verzen op
de rand van het bed.
Ook in Japan en China
moet een beetje krijger
gevoeligheid kunnen tonen
door woorden kunstig
aan elkaar te smeden.
Omgekeerd weet ik niet
of een serieus te nemen
dichter ook tiranniek
moet kunnen zijn.

Er is een boekje met
verzen van onder andere
Osama bin Laden
Mao
Hitler
Ceausescu
Mussolini

Het onderstaand staaltje
instant poetry kan daar
bij de volgende druk
Aan worden toegevoegd

Het is van Trump

He hit my hands.
Nobody has ever hit my hands.
Look at those hands.
Are they small hands?
He referred to my hands.
He said if they're small,
something else must be small.
I guarantee you there's no problem.
There's no problem.

Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum